Sanctuary

Dit drieluik is gemaakt in opdracht van de gemeente Utrecht en een reactie op de beweging in het stationsgebied dat helemaal vernieuwd wordt.
Ik ontvlucht de continue stroom van beelden, geluiden en veranderingen door te fotograferen in stiltegebieden. Volgens de borden die deze gebieden begrenzen zijn dit één van de weinige plekken in de provincie Utrecht waar je de “stilte” nog kan ervaren. Sanctuary is een jaar lang te zien op het nieuwe stationsplein samen met het werk van vier andere fotografen.

CU2030, Utrecht Beweegt
Curator: Nynke van Spiegel
Fotografen: Heidi de Gier, Tom Janssen, Joost Termeer, Fleur Wiersma en Isolde Woudstra